مقاله روشهای صحیح تربیت فرزندان – مسیر سبز

در سالهای اول مدرسه، نظارت و حمایت حتما باید انجام شود و در سال دوم دبستان این نظارت کمتر میشود و درسالهای سوم و چهارم، کودک باید درانجام تکالیف اش استقلال پیدا کند وتنها برای راهنمایی ازشما کمک بخواهد. در عین حال بیشتر به او فرصت دهید، همچنین به ایجاد استقلال و انتخابهای شخصیاش تا حد ممکن احترام بگذارید تا بتواند شخصیت قوی تر و دارای اعتماد بنفس بیشتری را پرورش دهد. چرا باید کتاب پرورش، تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان- سه تا هفتسالگی را خواند؟ او نمایشنامههای شمارا خواهد خواند و فیلمهای شمارا نیز تماشا خواهد کرد. در غیر این صورت, شما یک کودک سه ساله تربیت خواهید کرد که رفتارهای خوب او همواره با یک برچسب قیمت همراه است. این بلندی صدا نیست, بلکه لحن صدای شماست که در رفتار با کودک یک ساله تا سه ساله مهم است. بهتر است کام برداشتن کودک با خوراکیهای شیرین مثل خرما و یا تربت امام حسین باشد تا نوزاد از همان اوایل زندگی با فرهنگ عاشورا مانوس شود. برای مثال با این جمله که: «اگر دقت کنی، در دنیایی که در آن زندگی میکنیم همه چیز دارای اصول و قواعدی است.

بازی ابزاری است که کودک به کمک آن می تواند خود را بیان کند. با این حال، درک حد و مرزها مهم است. حتی نمیتواند معنی آن را درک کند. اگر کودک در کارهای خوب مورد تحسین قرار گیرد به آن کارها متمایل می شود و بالعکس. اگر جریانات داخلی نرمالی در خانواده برقرار شود و روابط بین همسران معقول و متعادل باشد، یعنی اساس رابطه بر مهر و محبت و حقوق و احترام متقابل بین زوجین قرار گرفته باشد، بخش مهمی از شخصیت کودک بهصورت خودکار بهدرستی شکل خواهد گرفت که خود این موضوع نیازمند انتخاب همسری شایسته است. او را در جایگاه نانآور و پاسبان خانواده قرار داده است. حجتالله چهاردولی در گفتوگو با ایسنا، ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن ۲۵ ذیحجه بهعنوان روز خانواده، اظهار کرد: از نظر جامعهشناسی، خانواده کوچکترین نهاد اجتماعی است که با قرارداد ازدواج و با هدف ایجاد آرامش شکل میگیرد. شخصی از پیامبر اسلام چنین روایت کرد: پیامبر (ص) امام حسن و حسین (ع) را بسیار محبت می کرد، می بوسید و آنها را نوازش می کرد.

وقتی پدران از خانه به محل کار می روند ارتباط کمی با خانه دارند و با کار خود بیشتر خو می گیرند زیرا در محل کار بیشتر به انها توجه شده و از آنها تقدیر می شود در حالی که بچه ها زیاد اهل قدردانی نیستند با این حال اگر بتوانید بخشی از کارهای شغلی تان را در خانه انجام دهید در هماهنگی شغلی و فرزندپروری بهتر عمل خواهید کرد . وقتی به سن ازدواج رسید با او صحبت خواهم کرد. زیرا کودک وقتی که می بیند انجام برخی رفتارها از جانب او توسط یکی از والدین مورد شماتت قرار میگیرد و توسط والد دیگر مورد تأیید قرار میگیرد دچار دوگانگی میشود. پس موانع این عدم آموزش فراوان است، اما اگر مسئله کمبود آموزش باشد، این اطلاعات باید از طریق رسانه های جمعی، انجمن اولیاء و مربیان، کارگاه های آموزشی که در دیگر کشورها تحت عنوان آموزش های شهروندی سازمان های غیر دولتی این کار را انجام می دهند. روسو بعد از دوازده سالگی آموزش رسمیو عمومی را توصیه میکند.

ضمناً مطالبی وجود دارد که بادی به شیوهی درست در این دوران به کودکان آموزش داده شود. اگرچه گاهی والدین از روی عصبانیت و استرس اقدام به تنبیه کودک از طریق کتک زدن می کنند, اما به خاطر آورید شما فردی بزرگسال هستید و به رفتارهای کودکانه متوسل نشوید. برای مثال, کتک زدن کودک به این خاطر که او به شما لگد یا ضربه زده, تنها این پیام را به کودک میرساند که استفاده از خشونت روش مناسبی است. او پنج دقیقه پسازاینکه رفتار بدی نشان داد دیگر به خاطر نخواهد آورد چرا به دردسر افتاده است. هیچوقت به او نگویید که بچه بدی است. همیشه بهتر است یک روش تربیتی را با یک نظر مثبت به پایان برسانید. این کار همچنین دلیل اعمال محدودیتها را به کودک نشان میدهد: چون شما او را دوست دارید. همچنین روش تربیتی “وقفه کوتاه” یا گوشه نشانی را فقط هنگام مشاهده رفتارهای بسیار نامناسب از کودک اعمال کنید. حتی اگر در سنین بالاتر وی را بـه گرانترین کلاسهاي آموزشی بفرستید یا بهترین تجهیزات را برایش فراهم کنید بازهم در مقابل شخصی کـه در کودکی بازیهاي مناسبی کرده و والدینش برایش وقت بیشتری گذاشتهاند، کم خواهد آورد. و شاید همین نکته باعث شده که در دعای دوم به جای ذریه کلمه (نبین) را بیاورد.

دیدگاهتان را بنویسید