فرایند تربیت فرزندان دراندیشه دینی

از اصلی ترین تاثیراتی که والدین در تربیت فرزندان خود دارند ، این است که به آن ها بیاموزند که چگونه احساساتشان را بیان کنند. هر کودکی که به درستی تربیت شده باشد ، در آینده ثبات شخصیت بیشتری خواهد داشت. متناظر با مفهوم لغوی «اصل»، اصول تربیتی به دستورها و قواعد کلیای اطلاق میشود که حکم ریشه و بنیان تدابیر، تصمیمات و فعالیتهای تربیتی دارند و با هدایتگریهای خود، درستی فرایند تربیت را از ابتدا تا انتها تضمین میکنند. در حال حاضر روش های تربیتی مختلفی برای کودکان تعریف شده است که قبول یا رد آن ها نیاز به بیان دلایل مستند و حقیقی دارد. نحوه ارتباط پدران با بچه ها متفاوت تر از نحوه ارتباط مادران است و اين بدان معنا است كه مشاركت پدران در فرزند پرورى قابليت های متفاوتى را به ويژه در حيطه روابط اجتماعى در كودكان پرورش مى دهد. مطالعات نشان مى دهند كه مراقبت پدر از همسر باردار خود تاثيرات مثبتى بر روابط خانوادگى بر جاى مى گذارد كه هم براى زندگى زناشويى و فرزندان مفيد است و هم رابطه پدر با فرزندانش را تقويت مى كند.

اگر مراجع شما دارای مشکلات هیجانی از جمله عدم ثبات خلق، عواطف و احساسات بود حضور با کیفیت پدر را در روابط خانوادگی بررسی کنید. با گذشت زمان، جوان با چهره واقعی پدر، اعم از ضعفها و قدرتهایش رو به رو و واقعیت هستی پدر، برای وی ملموس می شود، اما اگر پدری به عمد یا غیر عمد، از نظر شخصیتی و روانی از پسر فاصله بگیرد و نتواند ارتباط مناسب با وی برقرار کند، پسر فاصله خود را از پدر بسیار دور می بیند. یك روز نباید برای پدری بگذرد كه به فرزندانش نگفته باشد «دوستتان دارم». از این رو ، آموزش و مشاوره تربیت کودک می تواند به نوعی زمینه رشد و پیشرفت او و یا علتی برای رفع شکست هایش باشد؛ پس نباید از آن غافل ماند. به همین سبب می توان گفت که والدین این کودک نیز با نگرانی و دغدغه کمتری در آینده رو به رو خواهند بود.

علاوه بر پیامبران الهی که رسالت و مسئولیت تعلیم و تربیت جوامع بشری را عهدهدار بودهاند، دانشمندان، فلاسفه و اندیشمندان هر جامعه و ملتی نیز همگام با آنان در این رهگذر میکوشیدهاند. این افراد اصلی ترین الگوی کودکان هستند. این کودک در مقابل مشکلاتی که ممکن است بعدها با آن ها مواجه گردد ، به سادگی و با مناسب ترین شیوه برخورد خواهد نمود و قطعا واکنش منطقی در قبال آن ها خواهد داشت. تاکید ما این است که کسب اطلاعات در این خصوص تا حد زیادی به ریشه یابی مشکلات روحی و روانی فرزندان نیز کمک خواهد نمود. 2- آیاتی که مربوط به بحث حقوق فرزند در قرآن است (مانند آیه 11 نساء که به موضوع ارث فرزندان اشاره می کند یا آیه 233 بقره که موضوع شیر مادر را مطرح می کند)، از موضوع بحث ما (تربیت فرزند در قرآن) خارج است فلذا در این نوشتار به این دسته از آیات اشاره ای نشده است. رفتار پدر ، مادر ، خواهر یا برادر بزرگ تر و یا هر شخص دیگری که با کودکان ارتباط نزدیکی دارند ، بر تربیت آن ها تاثیرگذار خواهد بود. در حقیقت والدینی که تلاش بیشتری برای پرورش فرزند خود دارند ، آتیه آرام تر و کم تنشی را تجربه خواهند نمود.

بیشتر پدران امروزی بهانه نداشتن وقت را دارند به آن ها آموزش فرزند پروری مثبت از بعد (حضور با کیفیت) را توضیح دهید. به طور مثال می توانید پیشنهاد دهید یکی از وعده ها غذایی را در طول روز کنار هم باشند و از درباره کودک و نیازها او صحبت کنند. در این میان تربیت فرزندان ، یکی از اصلی ترین دغدغه های والدین است. در این جا بهتر است متذکر شویم که ارتباط با یک روانشناس کودک و استفاده از تجریبات و نظرات او می تواند در زمینه تربیت درست کودکان ما ، بسیار مفید و کارآمد باشد. برای این کار می توان فاکتورهای قابل توجهی که برای انتخاب مناسب ترین آن ها ، موجود می باشند را در نظر گرفت. لازم است به این نکته توجه نمایید که ارتباط صحیح والدین با اعضای خانواده و همچنین طریقه بیان احساساتشان در خانواده ، می تواند به حد قابل توجهی در تربیت کودک موثر باشد. با این حال لازم است که پدر و مادر در تمام زمینهها با هم مشورت کنند و تصمیمات عاقلانهای بگیرند که این موضوع تاثیرات مفید خود را بر فرزندان خواهد گذاشت. وقتی موضوع تربیت فرزند پسر باشد سوال هر مادری این است که چطور می تواند این کار را به بهترین شکل انجام دهد ؟

دیدگاهتان را بنویسید