انرژی درمانی مقدماتی + کتاب جامع انرژی درمانی مقدماتی + شفای پرانیک

طب سنتی چینی – آیا طب سنتی از نوع چینی ایمن می باشد؟ در ریکی مرحله دوم با سمبل قدرت، سمبل ذهنی احساسی و سمبل راه دور آشنا خواهید شد و مباحث بسیار شنیدنی در خصوص نحوه انتقال انرژی از راه دور مطرح می گردد اینکه آیا انرژی به سرعت نور منتقل می گردد؟ این رقیق سازی اصلاً معنایی ندارد زیرا دیگر حتی یک مولکول از مادهی اولیه هم در محلول باقی نمانده است تا رقیقتر شود! مقاله تنها به این هشدار ملایم بسنده کرده بود که:”مکانیسم هومیوپاتی مورد سوال است.” حال آن که مکانیسم هومیوپاتی “مورد سوال” نیست، بلکه اصلاً وجود خارجی ندارد. وقتی این کار را تکرار میکنید، حاصل کار شما محلولی با غلظت 1 در 1000000 خواهد بود. بگذارید قدری به اعداد بالا بپردازیم: وقتی شما با غلظت 1 در 100 شروع میکنید، با اولین رقیق کردن یک در صدی به غلظت 1 در 10000 میرسید. تولید دارو از مادهی اولیهای شروع میشود که از جگر و قلب اردک بربری (Burbary Duck) تهیه میگردد. و بدین ترتیب دست مقامات بهداشتی آمریکا در حنا ماند: فصل انفلوانزا شروع شده بود اما واکسن کافی در کشور موجود نبود. آن سال هم خیال دولت فدرال راحت بود که تولید واکسن را به میزان کافی به شرکت بریتانیایی شیرون (Chiron) سفارش دادهاند.

درمان معمولا بسته به میزان ناحیه تحت درمان حدودا یک ساعت طول می کشد. البته داروهای بدون نسخهی دیگری هم برای انفلوانزا وجود دارند اما هیچکدام ادعای درمان این بیماری را ندارند، بلکه تنها میتوانند علائم بیماری را تسکین دهند. این دختر گفت: من سالهاست که به بیماری تیروئید مبتلا هستم و سختی زیادی را بهخاطر این بیماری تحمل کردهام. شواهد زیادی وجود دارد که تمرینات هوازی و تمرینات مبتنی بر یادگیری میتواند در افراد سالمند و مبتلایان به بیماریهای عصبی مانند پارکینسون، از سلولهای عصبی محافظت به عمل آورد. هر چند که این کتاب فقط از جوهر و کاغذ شکل گرفته است ولی قصدی به همراه دارد که قدرت شفابخشی را به بار می آورد. اگر روی بستهی Oscillococcinum را که از روی قفسهی فروشگاه برداشتهاید بخوانید، این عبارات را میبینید: “anas barbariae hepatis et cordis extractum” یعنی: “عصارهی جگر و قلب اردک بربری”. حالا اگر یک بار دیگر رقیقسازی انجام گیرد، احتمال وجود یک مولکول از مادهی موثرهی اولیه در بستهی داروی ما 1 در 100 خواهد بود. حرف C حاکی از آن است که غلظت اولیهی محلول 1در 100 بوده است. تحریک مغناطیسی مغز (TMS) یک روش درمانی غیرتهاجمی است که پالسهای انرژی مغناطیسی را به مناطق خاصی از مغز هدایت میکند که در کنترل خلق و خو دخیل هستند.

ریتمهای تتا كه دارای تناوب 4 تا 7 دور در ثانیه می باشند و به خلق و خوی بستگی دارند. خریداران بسیاری هنگام جستجوی داروی انفلوانزا در بین قفسههای فروشگاه، این دارو را برمیدارند و بدون توجه به واژهی “هومیوپاتیک” که یا حروف ریز روی جعبه نوشته شده است، آن را خریداری میکنند و به خانه میبرند. احتمالاً تعداد کمی از خریداران دقیقاً میدانند که این نوشته به چه معناست. این در حالی است که پرتو درمانی اصولا از هیچ دارویی استفاده نمی کند و به صورت مستقیم، تنها با اشعه های قابل هدفگیری، خود توده سرطان را تحت تأثیر آسیب و تخریب قرار می دهد. بسیاری از بیماران به دلیل افزایش سوخت و ساز پوست سفت و چربی سوزی مداومی پیدا می کنند که با هر ارتعاش درمانی افزایش پیدا می کند ومنجر به لاغری موضعی می شود. تمامی داروهایی که بدون نسخه به فروش میرسند، موظفند که محتویات خود را روی بسته اعلام کنند.

رسانهها به فکر افتادند که جایگزینهایی را برای واکسن، به افرادی که به واکسن دسترسی نداشتند، معرفی کنند. به خودتان اجازه دهید تنشی را که از بدن شما بیرون میآید احساس کنید و تلاش کنید به طیف وسیعی از احساساتی که حس میکنید توجه کنید. به بیان دیگر، این فرآورده تحت حمایت قانون سال 1936 کوپلند قرار میگیرد و از نظارت FDA مصون و مستثنا است. این قانون دربردارندهی این نکته بود که داروهای هومیوپاتی فهرست شده در فارماکوپهی هومیوپاتیک از نظارت ادارهی غذا و دارو یا همان FDA مستثنا میشوند. فرآیندی که در انتها حتی یک مولکول از اردک بیچاره را در محلول باقی نمیگذارد! جالب این است که بدانیم که در کل جهان و کیهان قابل مشاهده – شامل ستارگان و کهکشانها- بهتخمین 1080 مولکول وجود دارد. در واقع 99% احتمال دارد که حتی یک مولکول از مادهی موثره در بسته وجود نداشته باشد. دلیلی که کوپلند برای این استثنا قائل شدن آورد، روشن و ساده بود: هیچ راهی برای اثبات این وجود ندارد که یک فرآوردهی هومیوپاتی همان چیزی است که ادعایش را دارد! علاوه بر توصیف چاکراها و راههای کار با آنها این کتاب تمرینهای ساده ای را برای هماهنگ کردن این مراکز انرژی آموزش میدهد.

دیدگاهتان را بنویسید